H.O.E.K

Hulp aan Oost-Europese Kerken

H.O.E.K is een beweging
van mensen in Vlaanderen
met
een hart
voor de wereld.

Onze aandacht gaat vooral
naar landen met een
communistisch verleden.
Wij willen met die mensen
contact houden en
vriendschappen uitbouwen.

Nieuw sociaal centrum

,

(Overgenomen van Kerknet – 4 september 2023)

Paus opent ‘Huis van Barmhartigheid’ voor terugkeer uit MongoliëHet sociale centrum biedt noodopvang aan behoeftigen en medische zorg aan daklozen en mensen die getroffen zijn door huiselijk geweld.
Paus Franciscus heeft maandagmorgen, voor zijn terugkeer naar Rome, in de Mongoolse hoofdstad Ulaanbaatar nog een katholiek sociaal centrum geopend en ingezegend. Tijdens de korte plechtigheid in het Caritascentrum beklemtoonde hij dat er met dergelijke initiatieven niet naar gestreefd wordt bekeerlingen te winnen. ‘Christenen erkennen degenen die in nood zijn en doen wat mogelijk is om hun lijden te verlichten, omdat ze Jezus in hen zien.’ Franciscus benadrukte het belang van vrijwilligerswerk in sociale instellingen. ‘Zelfs in een hightechmaatschappij volstaat het socialezekerheidsstelsel niet om in alle noden van de burgers te voorzien (…) Echte vooruitgang in een natie wordt niet afgemeten aan economische rijkdom, laat staan aan investeringen in bewapening, maar aan haar vermogen om te voorzien in de gezondheidszorg, het onderwijs en de integrale ontwikkeling van haar bevolking.’
Het sociaal centrum gaat alle caritatieve activiteiten van de katholieke Kerk in de hoofdstad bundelen
© Vatican Media


De kleine bescheiden katholieke Kerk speelt een belangrijke rol in Mongolië, waar 27% van de bevolking beneden de armoedegrens leeft.
In dit ‘Huis van Barmhartigheid’ worden de liefdadigheidsactiviteiten van de kleine katholieke gemeenschap en de verschillende missiecongregaties die in het land actief zijn ondergebracht. Het centrum is gevestigd in een gebouw van drie verdiepingen, waar voorheen een school was gevestigd. De structuur zal tijdelijke gezondheidszorg bieden aan de meest behoeftigen, maar ook aan daklozen, slachtoffers van huiselijk geweld en migranten.
Franciscus trok er in zijn korte toespraak een parallel tussen de houding van de eerste christenen, zoals beschreven in de Handelingen van de Apostelen, en de acties van de Mongoolse Katholieken in dienst van de hele samenleving. ‘Zodra de eerste missionarissen in de jaren negentig in Ulaanbaatar aankwamen, voelden zij zich onmiddellijk geroepen tot liefdadigheid.’ Hij bracht hulde aan hun inzet voor in de steek gelaten kinderen, daklozen, zieken, mensen met een beperking, gevangenen en alle anderen die op een of andere manier gebukt gaan onder lijden. Paus Franciscus herinnerde er ook aan dat de eerste lichting missionarissen op uitnodiging van de Mongoolse overheid zelf naar het land was gereisd, om mee het hoofd te bieden aan sociale noodsituaties in een delicate periode van politieke transitie.
Bron: I.Media