H.O.E.K

Hulp aan Oost-Europese Kerken

H.O.E.K is een beweging
van mensen in Vlaanderen
met
een hart
voor de wereld.

Onze aandacht gaat vooral
naar landen met een
communistisch verleden.
Wij willen met die mensen
contact houden en
vriendschappen uitbouwen.

Mongolië en het Vaticaan

,

Paus ontmoet de Mongoolse autoriteiten

(Philippe Keulemans – 2 september 2023
gedeeltelijk overgenomen van Kerknet)

In zijn toespraak in het Staatspaleis van Ulaanbaatar heeft de paus de Mongoolse autoriteiten vanmorgen ervan verzekerd dat de kleine katholieke gemeenschap in het land bereid is om een bijdrage te leveren aan de opbouw van ‘een welvarende en veilige samenleving’. Hij drong ook aan op een vooruitziende wetgeving die katholieken in staat stelt om zonder problemen hun menselijke en spirituele bijdrage aan de samenleving aan te bieden. Paus Franciscus was kort daarvoor op het Sükhbaatar-plein hartelijk verwelkomd door president Ukhnaagiin Khürelsükh en Mongoolse ruiters. Hij bracht er aan het enorme standbeeld van Genghis Khan een eerbetoon aan de vader van de Mongoolse natie. De president bevestigde kort daarna tijdens een ontmoeting met Franciscus zijn engagement voor religieus pluralisme en hij onderstreepte de gemeenschappelijke inzet voor voedselzekerheid, milieubescherming en vrede.
In zijn toespraak tot president Khürelsükh, andere overheidsfunctionarissen en diplomaten bracht de paus hulde aan de geschiedenis, waarden en tradities van Mongolië en prees de nationale traditie van het respect voor het religieus pluralisme en vrijheid van aanbidding, die al teruggaat tot de dagen van de khans. Hij sprak eveneens zijn verlangen naar vrede uit: ‘Mogen de donkere wolken van de oorlog voorbijgaan, mogen ze worden weggevaagd door de vaste wil van een universele broederschap waarin spanningen worden opgelost op basis van ontmoeting en dialoog, en fundamentele rechten voor iedereen worden gegarandeerd!’ Verwijzend naar de huidige ‘door ontelbare conflicten geplaagde’ wereld riep hij op tot een ‘hernieuwd respect voor internationale wetten’.
Franciscus roemde de eerbied van de traditionele Mongoolse nomaden voor de natuur.
Die kan een inspiratie zijn voor de urgente inspanningen om de planeet te beschermen en te behouden. Op het einde van de ontmoeting overhandigde Franciscus aan de Mongoolse president een facsimile van een brief die de grote khan Guyuk in 1246 aan paus Innocentius IV stuurde, het eerste officiële contact tussen beide staten.
Bron: VIS/America