H.O.E.K

Hulp aan Oost-Europese Kerken

H.O.E.K is een beweging
van mensen in Vlaanderen
met
een hart
voor de wereld.

Onze aandacht gaat vooral
naar landen met een
communistisch verleden.
Wij willen met die mensen
contact houden en
vriendschappen uitbouwen.

Zalig Pasen!

Beste team HOEK,
laat de vreugdevolle kreet overal horen: “Christus is verrezen – waarlijk verrezen!”
De opstanding van Christus is een feestdag die ons eraan herinnert dat het leven sterker is dan de dood,
dat het goede sterker is dan het kwade.
Moge de kracht van de opstanding van Christus de stenen van verdriet, angst en ongerustheid
van ons wegrollen en de weg naar nieuw leven openen.
In gebed verbonden
zuster Teresa en de Zusters van Barmhartigheid van St. Vincent

Pasen is het belangrijkste feest in de oosters-orthodoxe kerk. Soms vallen het orthodoxe paasfeest en Pasen bij ons op dezelfde datum, maar meestal niet. De orthodoxe christenen en ook de Grieks-katholieken berekenen de paasdatum op een andere manier = met de Juliaanse kalender. Tussen deze kalender en de onze = Gregoriaanse kalender zitten dertien dagen verschil.