H.O.E.K

Hulp aan Oost-Europese Kerken

H.O.E.K is een beweging
van mensen in Vlaanderen
met
een hart
voor de wereld.

Onze aandacht gaat vooral
naar landen met een
communistisch verleden.
Wij willen met die mensen
contact houden en
vriendschappen uitbouwen.

Weeshuizen in China

China
De communistische overheid houdt de kerk en haar activiteiten nauwlettend
in het oog

Scannen kopie

In 2018 vaardigde China een nieuwe wetgeving i.v.m. religieuze vrijheid en religieuze activiteiten uit.

Sindsdien werden een aantal katholieke en protestantse weeshuizen gesloten.

De overheid beweert en beschuldigt christelijke groepen ervan kinderen te bekeren doorheen hun liefdadigheidswerken.
Kinderen en jongeren onder de 18 jaar mogen niet geëvangeliseerd worden.

Het gaat om huizen waar de opvang gebeurt van gehandicapte kinderen en weeskinderen. Opmerkelijk dat het vooral om activiteiten georganiseerd door de niet geregistreerde kerk in China betreft, de niet patriottische kerk van China. (De patriottische kerk is staatskerk, zonder banden met Rome.)

In 2019 en 2020 zijn verschillende huizen gesloten. De communistische overheid vindt altijd wel een stok om te slaan en zo huizen te doen sluiten.

Scannen

Maar hiermee waren weer veel kinderen hun thuis kwijt en moesten verhuizen naar een door de staat gerund huis. De centra overtraden geen enkele overheidsregel maar moesten sluiten omwille van hun religieuze overtuiging. Of zoals de communistische overheid beweert bij een centrum geleid door katholieke zusters: zij zouden zogezegd betrokken zijn bij illegale adoptiepraktijken… wat volgens medewerkers helemaal niet waar was.
In een ander katholiek weeshuis moesten alle christelijke symbolen uit hun kerk verwijderd worden. Zij werden verboden de kerk nog te gebruiken… Het weeshuis kreeg te horen dat liefdadigheidsinstellingen geen religieuze ondertoon mogen hebben.
Dat zijn enkele voorbeelden van een tendens die aan de gang is in China. Weinig hoopgevend!
Bron: UCA News – www.ucanews.com

Te lezen op Wikipedia:
Het katholicisme in de Volksrepubliek China heeft meer dan 10 miljoen leden. Katholieken zijn er in China sinds de (westerse) middeleeuwen. Enkel de Chinese Katholieke Patriottische Vereniging wordt op het Chinese Vasteland door het communistisch regime erkend en telt circa 4 miljoen leden. De ondergrondse katholieke gemeenschappen in China hebben naar schatting circa 12 miljoen leden.

Onder het communistisch regime
Het communistisch regime onder leiding van Mao Zedong trachtte na de machtsovername in 1949 de Katholieke Kerk los te weken van Rome, hetgeen mislukte.
De Katholieke Kerk werd door de communisten bestempeld als een instrument van het westerse kapitalisme en geestelijken werden naar heropvoedingskampen gestuurd om daar de leer van Karl Marx, Lenin en Mao te leren. Op grote schaal vonden er ook vervolgingen plaats van geestelijken en gelovigen. Al snel verstevigde de greep van de communisten op de Katholieke Kerk zich. 5000 missionarissen werden verdreven, bisschoppen, priesters en leken werden gevangengenomen of gedood. Zo verbleef de bisschop van Shanghai, Ignatius Kung Pin-Mei dertig jaar in de gevangenis.

In 1957 werd door het regime de Chinese Katholieke Patriottische Vereniging (CKPV) in het leven geroepen.
Daarop kwam vanuit de Katholieke Kerk protest en werd de ondergrondse of verboden Kerk opgericht.
Sedertdien bestaan beide Kerken naast elkaar.

Er zijn door de tijd al verschillende toenaderingen tussen het Vaticaan en de Chinese overheid geweest met wisselend tot geen succes. Soms betekenen ze een kaakslag aan de Chinese katholieken verbonden met Rome. Zij voelen zich door hun eigen familie verlaten.
Zeker is dat de ondergrondse Kerk al sinds Mao zware vervolgingen en lijden gekend heeft. De huidige president XI zet
de strijd tegen de godsdienst verder. Sommigen spreken van een nieuwe oplaai tegen alles wat religie en godsdienst.

Xi Jinping 
huidige president Xi Jinping