H.O.E.K

Hulp aan Oost-Europese Kerken

H.O.E.K is een beweging
van mensen in Vlaanderen
met
een hart
voor de wereld.

Onze aandacht gaat vooral
naar landen met een
communistisch verleden.
Wij willen met die mensen
contact houden en
vriendschappen uitbouwen.

Russische misdaden

,

Wereldraad veroordeelt Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne

zelf gekozen foto

GEPUBLICEERD OP DINSDAG 17 JANUARI 2023 OP KERKNET

Secretaris-generaal Jerry Pillay van de Wereldraad van Kerken (WCC) roept Rusland op om zijn illegale oorlog tegen burgers te stoppen.

Dominee Jerry Pillay, de secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken (WCC), veroordeelt de voortdurende Russische aanvallen op burgers en civiele infrastructuur in Oekraïne. Hij spreekt onomwonden over een illegale oorlog van Rusland tegen de bevolking van een soeverein land.

De felle kritiek van de belangrijkste oecumenische organisatie komt er na de aanval afgelopen weekend op een woonblok in Oekraïense stad Dnipro. Daarbij vielen minstens 40 doden en 75 gewonden, van wie ook 12 kinderen. Volgens PIllay bestaat niet de minste twijfel erover dat dergelijke aanvallen op burgers een ernstige scheiding zijn van het internationale humanitaire recht. Dat is volgens hem evenzeer het geval met de doelbewuste aanvallen op civiele infrastructuur. Ds. Pillay: Wij roepen nogmaals op tot de eerbiediging van de beginselen van het internationale humanitaire recht met betrekking tot de bescherming van burgers, tot de stopzetting van de aanvallen die doelbewust gericht zijn op civiele infrastructuur en tot beëindiging van deze oorlog en zijn gewelddadige schendingen van het recht en de menselijke moraal.

Christelijke VN

De WCC, het oecumenische overlegorgaan waarin alleen de rooms-katholieke Kerk en de evangelische- en de pinksterkerken niet vertegenwoordigd zijn, staat al geruime tijd onder druk om de Russisch-orthodoxe Kerk uit te sluiten. Eerder van de maand nog deed het Center for European Policy Analysis een oproep om Moskou uit te sluiten. In zijn analyse In the Name of God, Go betoogt het centrum dat de WCC een soort Verenigde Naties van de christelijke wereld is. Het moet duidelijk zijn dat de Russisch-orthodoxe Kerk door de openlijke steun van patriarch Kirill voor de Russische invasie van Oekraïne en de daarmee gepaard gaande volslagen minachting van christelijke waarden geen plaats kan hebben in het overlegorgaan. Het wordt tijd dat de Wereldraad van Kerken dit erkent en het lidmaatschap van de Russisch-orthodoxe Kerk opschort. Zij kan geen organisatie dulden die de spot drijft met de fundamentele waarden en doelstellingen zoals vrede en gerechtigheid, die het fundament vormen van het samenwerkingsverband van 350 kerken wereldwijd, dat meer dan 500 miljoen christenen wereldwijd vertegenwoordigt.

Bron: WCC/Center for European Policy Analysis