H.O.E.K

Hulp aan Oost-Europese Kerken

H.O.E.K is een beweging
van mensen in Vlaanderen
met
een hart
voor de wereld.

Onze aandacht gaat vooral
naar landen met een
communistisch verleden.
Wij willen met die mensen
contact houden en
vriendschappen uitbouwen.

Tsjechië kerkgoederen

15022013229

  Zal het toch nog lukken in Tsjechië?

Tsjechië

Tijdens de communistische periode (Tsjechië: 1948 – 1989) werden tal van kerkelijke goederen aangeslagen, vernietigd of voor andere doeleinden gebruikt. Het gaat om honderden kerken, kloosters, religieuze gebouwen, gronden… met o.a. als eigenaar de katholieke kerk.
In 2012-2013 kwam er een overeenkomst tussen de Tsjechische staat en de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen van het land, om de aangeslagen goederen terug te geven of te vergoeden. Tsjechië doet dit naar het voorbeeld van andere ex-communistische landen, die al veel eerder tot een akkoord kwamen.
De discussie en onderhandelingen waren wel al lang aan de gang maar de communisten en socialisten in het land hielden een akkoord en de uitvoering ervan, zoveel mogelijk tegen. Het is niet eenvoudig tot zelfs onmogelijk om de gebouwen die een andere bestemming kregen, weer af te nemen.

Er werden toen ook afspraken gemaakt omtrent de financiële tegemoetkoming aan de bestaande kerken en het salaris van de priesters, dat zal vervallen bij verloop van tijd als de kerk zelf bedruipend is.