H.O.E.K

Hulp aan Oost-Europese Kerken

H.O.E.K is een beweging
van mensen in Vlaanderen
met
een hart
voor de wereld.

Onze aandacht gaat vooral
naar landen met een
communistisch verleden.
Wij willen met die mensen
contact houden en
vriendschappen uitbouwen.

Stichter

De stichter en uitgever van het toenmalige tijdschrift
Shanti 
was de Roeselaarse priester 

Roger Vanhopplinus

 Hij stierf in april 1995. 

Hij was net 70 jaar geworden. 

 Zijn dromen waren niet af…