H.O.E.K

Hulp aan Oost-Europese Kerken

H.O.E.K is een beweging
van mensen in Vlaanderen
met
een hart
voor de wereld.

Onze aandacht gaat vooral
naar landen met een
communistisch verleden.
Wij willen met die mensen
contact houden en
vriendschappen uitbouwen.

Projecten

H.O.E.K. biedt financiële hulp aan kerkgemeenschappen in landen onder het vroegere Sovjetregime.

Onze steun gaat vooral naar kleinschalige noden en projecten die meestal door de mazen van het net vallen bij grotere organisaties. De ervaring leert dat wij hiermee tegemoet komen aan de vraag van mensen/schenkers die kiezen voor kleinschalige hulp.  Wij noemen het projecten dichtbij de mens.
Onze hulp betekent eveneens een morele ondersteuning.
De steun wordt van de rekening van H.O.E.K. rechtstreeks overgeschreven naar het project of in de hand gegeven van de verantwoordelijke van het project.
Via de zusters ICM hebben wij nauwe contacten met Mongolië. 
Wij voelen ons verbonden met Albanië.
Langs de Zusters van Maria – Ingelmunster steunen wij enkele nieuwe uitdagingen in Vietnam.
Wij zijn thuis bij de zusters van Barmhartigheid in Lviv en de parochiegemeenschap van Vinnytsja in Oekraïne.

De noden en projecten door hen in kaart gebracht krijgen een constante steun.

Andere kerkgemeenschappen in Oekraïne, Polen, Litouwen, Kroatië, Tsjechië, Bulgarijë … kregen vroeger al steun.