H.O.E.K

Hulp aan Oost-Europese Kerken

H.O.E.K is een beweging
van mensen in Vlaanderen
met
een hart
voor de wereld.

Onze aandacht gaat vooral
naar landen met een
communistisch verleden.
Wij willen met die mensen
contact houden en
vriendschappen uitbouwen.

Kersttentoonstelling 2023

Sint-Bertinuskerk Poperinge – gratis toegang

Kerstbeelden en -stallen van over de hele wereld

Gratis parking op Oudstrijdersplein. Je ziet bij aankomst op de parking de kerk staan.

Officiële opening van de tento: vrijdagavond 22 dec. met genodigden w.o. gemeentebestuur

Openingsuren met cafetaria
zaterdag 23 dec 13.30 tot 17 uur
Ook alle andere dagen telkens van 13.30 uur tot 17 uur
vanaf dinsdag 26 dec t/m zaterdag 30 dec
vanaf dinsdag 2 jan t/m zondag 7 jan = hele kerstvakantie met uitzondering van
zondag 24 en maandag 25 dec en zondag 31 dec en maandag 1 jan

Gratis toegang – mogelijkheid tot vrijwillige bijdrage voor de HOEK-projecten.

Een gelegenheid om het mooie Poperinge te ontdekken… zijn gezellige kerstmarkt en ijspiste… tijdens de kerstvakantie.

Speciale openingsmomenten:
Zaterdag 24 dec om 16 uur mis. Na de mis is er voor de aanwezigen ruim de tijd om de kerststallen te bekijken. Zo ook op zondag 25 dec na de mis van 10.30 uur.
Oudejaarsdag zondag 31 dec mis om 10.30 uur – maandag 1 jan: mis om 10 uur + nieuwjaarsdrankje. Ook hier kan de tentoonstelling bezocht worden.
Normaal is de kerk altijd open maar tijdens de tentoonstelling niet. Dus alleen de tento-openingsuren en de uren van de mis. Dit wordt gecommuniceerd via een infoblad aan de kerkdeur.

Beelden van vorige tentoonstellingen