H.O.E.K

Hulp aan Oost-Europese Kerken

H.O.E.K is een beweging
van mensen in Vlaanderen
met
een hart
voor de wereld.

Onze aandacht gaat vooral
naar landen met een
communistisch verleden.
Wij willen met die mensen
contact houden en
vriendschappen uitbouwen.

Rekeningnummer

U kunt de projecten steunen door een gift aan ons in de hand te geven
of een storting via onze rekeningnummers, met of zonder fiscaal attest.

Zonder fiscaal attest:
rekeningnummer: BE34 8334 4217 7190   BIC: GKCCBEBB
H.O.E.K. Reigermolenstraat 16, 8480 Ichtegem 
 

Wenst u een fiscaal attest, stort min. 40 euro
op BE66 7380 3734 7143 van de KBC: met vermelding naam, voornaam
(zoals op uw identiteitskaart) en rijksregisternummer + PROJECT.
Kontinenten vzw
Potterierei 72  8000 Brugge
vermelding project: Shanti Albanië of Shanti Mongolië

Gelieve bij de mededeling te vermelden uw rijksregister- of ondernemingsnummer
= vraag FOD financiën, het bedrag van giften wordt automatisch vooraf ingevuld in de personenbelastingaangifte
door de FOD Financiën.
Juiste en volledige identificatiegegevens zijn hiervoor cruciaal en daarvoor heeft de Federale Overheidsdienst Financiën
bij een gift uw rijksregisternummer nodig.

Kontinenten vzw stort de giften naar onze rekening door.
Voor al uw giften van dit jaar krijgt u een fiscaal attest in maart van het volgend jaar.