H.O.E.K

Hulp aan Oost-Europese Kerken

H.O.E.K is een beweging
van mensen in Vlaanderen
met
een hart
voor de wereld.

Onze aandacht gaat vooral
naar landen met een
communistisch verleden.
Wij willen met die mensen
contact houden en
vriendschappen uitbouwen.

Persoonlijke begroeting

,

Philippe Keulemans – 2 september 2023
gedeeltelijk overgenomen van Kerknet

Ontmoeting met de lokale Kerk
De paus benadrukte in de kathedraal van Ulaanbaatar, waarvan de architectuur doet denken aan een ‘ger’ (ndr. de tentachtige traditionele woning in Mongolië), de rol van de bisschop: ‘Jezus stuurde zijn volgelingen in de wereld om concrete broederschap onder alle volkeren te creëren. Omdat de kerk geen politieke agenda heeft, hebben regeringen en seculiere instellingen niets te vrezen van haar evangelisatiewerk.”
Op het einde van de bijeenkomst zegende paus Franciscus nog een Mariabeeld dat een vrouw ongeveer tien jaar geleden in de vuilnisbak vond en dat sindsdien in de kathedraal staat opgesteld: ‘Onze-Lieve-Vrouw heeft hiermee geprobeerd om de gemeenschap een teken te geven van haar discrete en zorgzame aanwezigheid.’ Paus Franciscus blijft nog tot maandag in Mongolië. Morgen neemt hij deel aan een interreligieuze ontmoeting, waar hij een toespraak tot de religieuze leiders zal houden.
Bron: VIS/America


Overgenomen van Kerknet

Blij jullie te mogen ontmoeten
Paus Franciscus deed de oproep tijdens de eucharistie met de bescheiden katholieke gemeenschap in de ijshockeyarena in de hoofdstad Ulaanbaatar. Tot de Mongoolse gelovigen zei hij: ‘Ik ben met grote verwachting aan deze pelgrimstocht begonnen, met het verlangen om jullie te ontmoeten en te leren kennen. Ik dank God omdat Hij door jullie grootste dingen tot stand brengt in dit land. Ik groet ook mijn broeders bisschoppen, de priesters, religieuzen en alle vrienden die naar hier zijn gekomen uit verschillende landen van het immense Aziatische continent.’
Opvallend was dat er ook enkele Chinese gelovigen aanwezig waren tijdens die eucharistie.
Franciscus besloot op het einde van de mis: ‘Heel erg bedankt, inwoners van Mongolië, voor het geschenk van vriendschap dat ik in deze dagen heb ontvangen.’
Bron: VIS/I.Media