H.O.E.K

Hulp aan Oost-Europese Kerken

H.O.E.K is een beweging
van mensen in Vlaanderen
met
een hart
voor de wereld.

Onze aandacht gaat vooral
naar landen met een
communistisch verleden.
Wij willen met die mensen
contact houden en
vriendschappen uitbouwen.

Transfer naar Oekraïne!

,

Zuster Clara van bovengenoemde kloostergemeenschap begeleidt groepjes vrouwen waarvan hun man aan het front is, gevangen genomen of gestorven.
Een moeilijke maar zeer belangrijke opdracht om met deze gekwetste mensen op weg te gaan.
Een luisterend oor en een warm hart en het samenkomen van mensen met dezelfde pijn en het gemis kan helend werken. Het zijn vrouwen waarvan hun gezin door de oorlog uiteen gereten is.
Er is ook aandacht voor de kinderen uit deze gezinnen.
Zij verdienen onze steun!
Dank aan allen die een financiële bijdrage deden!