H.O.E.K

Hulp aan Oost-Europese Kerken

H.O.E.K is een beweging
van mensen in Vlaanderen
met
een hart
voor de wereld.

Onze aandacht gaat vooral
naar landen met een
communistisch verleden.
Wij willen met die mensen
contact houden en
vriendschappen uitbouwen.

Novy Dvur

‘t Is spierwit en het staat in Tsjechië.

Tussen Touzim en Tepla ligt bijna in niemandsland een spierwit klooster…

10h

Novy Dvur

Tussen Touzim en Tepla (regio Pilsen- Karlovy Vary) ligt bijna in niemandsland een spierwit klooster. Vroeger een grote hoeve en nu Novy Dvur = nieuw hof. In het sneeuwlandschap van februari helemaal niet op te merken. En toch heel opmerkzaam want daar leven 25 monniken, gonst er gebedsleven en verbondenheid met de omgeving. Deze monniken voorzien in hun eigen levensonderhoud qua voedsel, kledij en verwarming, zetten hiervoor een ambachtelijke en natuurlijke productie van mosterd en huidcrème op. De omringende bossen leveren stookhout die ze zelf kappen…

Dobra Voda

Ze betekenen een spirituele steun voor de omgeving en al wie het vraagt. Dichtbij ligt het dorp Dobra Voda = goed water. De populatie bestaat hoofdzakelijk uit zigeuners die het moeilijk hadden om hun hoofd boven water te houden. En dan worden soms uitwegen gezocht om aan geld te geraken, zoals iets gaan doen met en rond moto’s, wat niet echt past in de stille natuur van de omgeving. Niemand van de zigeuners had werk, de kinderen liepen geen school… Dit is voor niemand goed. Hun eerste centen werden met het plooien van het abdijtijdschrift en plakken van postzeges erop, verdiend. En zo is het stil maar zeker de goeie kant op gegaan. Nu heeft iedere man en de meeste vrouwen een job en de kinderen gaan naar school. Zij hebben zelfs in hun huizenblok een kapelletje ingericht. Wat stille Godsmannen kunnen uitstralen naar een omgeving! Toen ons GPS-toestel op verdwalen stond, was het precies deze zigeunergemeenschap die ons de weg wees naar de abdij. Wij voelden, zonder iets te weten, dat zij de abdij goed kenden en die vooral goed gezind waren. 

  {loadposition novydvur}

Ora et Labora

Een deeltje van het witte abdijcomplex heeft een rode aanblik. De werkruimte voor de productie van mosterd en huidcrème staat nog in ruwe baksteen. Die aanbouw is bijna klaar. De vraag naar producten groeit en zo ook de productie. Een eigen ruimte dringt zich op om het werk rond de keukentafel te vervangen.
Spiritueel- en gebedsleven, handwerk, gasten laten meeleven in het klooster. Alles gebeurt niet zomaar, maar is een deel in Gods plan met de abdij.
Wie meer wil lezen over deze abdij kan de nieuwsbrief van winter 2011 naslaan.