H.O.E.K

Hulp aan Oost-Europese Kerken

H.O.E.K is een beweging
van mensen in Vlaanderen
met
een hart
voor de wereld.

Onze aandacht gaat vooral
naar landen met een
communistisch verleden.
Wij willen met die mensen
contact houden en
vriendschappen uitbouwen.

Nieuw bij de zusters

Ondanks de oorlog laat  de overgrote meerderheid van de bevolking het leven van elke dag doorgaan.
Dit geldt voor regio’s buiten het oorlogsveld.
De zusters van Sint-Vincentius of zusters van Barmhartigheid in Lviv verkozen op Pinksteren een nieuwe bestuursploeg en hoofdverantwoordelijke voor hun gemeenschap.
Wij wensen hen veel levens- en arbeidsvreugde en blijven hen steunen!