H.O.E.K

Hulp aan Oost-Europese Kerken

H.O.E.K is een beweging
van mensen in Vlaanderen
met
een hart
voor de wereld.

Onze aandacht gaat vooral
naar landen met een
communistisch verleden.
Wij willen met die mensen
contact houden en
vriendschappen uitbouwen.

Nieuw boek in China

Meer dan Olympische Spelen in China
check china promotes new book on atheism targeting religions 61fa2ff75d258 600

De Communistische Partij van China (CCP) promoot in de hogescholen en bij de kaderleden van de Chinese Communistische Partij (CCP) een nieuw leerboek om de georganiseerde religies in kaart te brengen en een marxistisch beleid te voeren.
The Principles of Scientific Atheism van auteur Li Shen, in de Chinese taal uitgegeven, maakt deel uit van een CCP-campagne voor een “volledige en getrouwe” uitvoering van de besluiten van haar Nationale Conferentie over Religieuze Zaken afgelopen december,
volgens Bitter Winter.

Het boek promoot de theorie van president Xi Jinping dat de Chinese cultuur altijd niet-religieus is geweest en dat de opvattingen van Karl Marx over religie grondig moeten worden bestudeerd binnen de CCP.
President Xi gaf met deze ook de CCP-leiding de opdracht om het toezicht op online religieuze aangelegenheden te vergroten en de controle op religies te verscherpen om de nationale veiligheid te waarborgen.
Het boek bevat een appendix over de “Belangrijkste theologische kennis en kritiek van religie” en vier hoofdstukken getiteld “Wat is God”, “Bewijs van het niet-bestaan van God”, “De goden en hun effecten” en “De Religieuze theorie en religieus beleid van de communistische partij.”

Het nieuwe boek moet de CCP helpen om haar lange termijn doel te bereiken dat Chinese universiteiten overschakelen van “neutrale” studie en onderwijs naar actieve propaganda om het atheïsme te promoten, zoals geadviseerd door Marx, die de beroemde uitspraak deed:
“Religie is de opium van het volk .”


Sinds Xi Jinping president werd in 2013, ondervonden religies en religieuze bewegingen een toenemende repressie
en de CCP voert een verscherpt beleid uit.

Officieel erkent het communistische China vijf georganiseerde religies: het boeddhisme, het taoïsme, het katholicisme, het protestantisme en de islam. De staat vereist dat alle religies en religieuze activiteiten strikt worden gecontroleerd door officiële religieuze instanties en zich houden aan de Chinese wetten.

Gebruikte bron:
www.ucanews.com
via china.infodoc

Met dit boek en de strategie die gevoerd wordt, toont de president en de CCP welke koers zij in de toekomst willen varen. Hier gaat het om religie maar ook op andere domeinen worden er rechte lijnen getrokken waar wie er van afwijkt, op zijn zachts gezegd, het niet gemakkelijk heeft.