H.O.E.K

Hulp aan Oost-Europese Kerken

H.O.E.K is een beweging
van mensen in Vlaanderen
met
een hart
voor de wereld.

Onze aandacht gaat vooral
naar landen met een
communistisch verleden.
Wij willen met die mensen
contact houden en
vriendschappen uitbouwen.

Kardinaal Innitzer

Herdenking Holodomor in Wenen
Op 12 november 2019 kwam Grootaartsbisschop Swjatoslaw Schewtschuk,
leider van de Oekraïens Grieks-katholieke Kerk naar Wenen.
Ook vertegenwoordigers van de Oekraïense regering waren aanwezig.

In het aartsbisschoppelijk paleis werd een gedenkplaat onthuld ter herinnering
aan kardinaal Innitzer,
die in de dertiger jaren hulp geboden heeft aan de slachtoffers van de Holodomor

(= doden door honger)

file0166

HOLODOMOR

Elk jaar worden in Oekraïne en in vele andere landen de slachtoffers van de “Holodomor” (= letterlijk: doden door honger) herdacht.

In 1932 verhongerden in Oekraïne miljoenen mensen, niet door een natuurramp, maar door een bewuste politieke daad van het Sovjetbewind. Stalin legde steeds hogere belastingen op, die men moest afdragen in graan en groente. Het land, het vee en de landbouwwerktuigen van de mensen werden in beslag genomen en men moest gaan werken in de kolchoz, de collectieve boerderij van de staat.
Als men dat weigerde begon de ellende. Communistische lokale activisten kwamen de huizen en schuren doorzoeken om zeker te zijn dat er geen opgeslagen voorraden meer waren en zelf mocht men niets meer kweken.
Door uithongering wilde Stalin het verzet breken. Vanaf begin 1933 stierven mensen massaal en dit alles werd door de machthebbers doodgezwegen.

file0166   kopie   
Monument ter nagedachtenis van de Holodomor in KIev

Er was slechts één persoon met hoge internationale bekendheid die op 20 augustus 1933 in de pers voor de ganse wereld de hongercatastrofe bekend maakte en een internationale hulpactie op touw zette: kardinaal Theodor Innitzer, de toenmalige aartsbisschop van Wenen. Wenen was de plaats waar alle overtuigingen en nationaliteiten tesamen leefden. Hij zag hierin een missie voor de stad als bemiddelaar tussen oost en west. Hij richtte in oktober 1933 een interreligieus en internationaal hulpcomité op, met vertegenwoordigers uit de katholieke, orthodoxe en evangelische Kerk en de Joodse gemeente.

De actie was niet politiek, maar puur humanitair. De kardinaal wilde de onderdrukte mensen een stem geven. Geleidelijk aan werd hierdoor de uithongeringspolitiek van de Sovjets beëindigd.

(Bronnen: Der Sonntag, Erzdiözese Wien, Kathpress, De Morgen)