H.O.E.K

Hulp aan Oost-Europese Kerken

H.O.E.K is een beweging
van mensen in Vlaanderen
met
een hart
voor de wereld.

Onze aandacht gaat vooral
naar landen met een
communistisch verleden.
Wij willen met die mensen
contact houden en
vriendschappen uitbouwen.

Invloed van Covid-19 op het onderwijs

,

De pandemie daagt de katholieke kerk in Azië uit om haar onderwijssysteem te herbekijken

Afbeelding1

De pandemie daagt de katholieke kerk in Azië uit om haar onderwijssysteem te herbekijken

Toen de pandemie uitbrak, werden 1,6 miljard studenten in meer dan 190 landen getroffen. 24 miljoen van hen kunnen door de crisis geen onderwijs volgen. Het meest getroffen zijn de universiteitsstudenten, vooral de meisjes, en de peuters.
Hierdoor dreigen decennia van hard werk aan ontwikkeling en productiviteit voor meer dan de helft van Aziatische en Afrikaanse studenten weggeveegd te worden.

Onderwijs blijft de hoofdbezigheid waartoe de Kerk in die streken bijdraagt. Zal de missie van de Kerk beïnvloed worden, nu een groot deel van de bevolking afhaakt?

DSC02712  kinderen
 Vietnam 

Vóór de pandemie zat Azië al met een leercrisis. Velen maakten hun school niet af; het onderwijs dat heel wat studenten kregen, was niet van goede kwaliteit en velen verworven zo de basisvaardigheden van lezen en wiskunde niet. Ze beheersten ook de vaardigheden van de digitale wereld niet.
De pandemie heeft de digitale kloof tussen Aziatische studenten vergroot. In Oost-Azië en de Pacifische regio heeft
55 % van de mannen toegang tot internet tegenover 41 % van de vrouwen. Meisjes hebben dus minder toegang tot “distance learning”: dat maakt de genderkloof alleen maar groter.

De verlengde lockdown, de financiële stress bij de families en het gebrek aan een ondersteunend systeem eisen hun tol op de mentale gezondheid van de studenten. Ze maken zich zorgen over het verlengd sluiten van scholen en over de “social distancing gezondheidsprotocollen”.

 
Mongoli 2012 012  
Mongolië

 Om de rechten van miljoenen leerlingen te beschermen, heeft UNESCO via de Wereld-Onderwijs-Coalitie (waar onder andere vertegenwoordigers van de VN in zitten) een campagne op gang gebracht, met als titel “Red onze toekomst”.

Om de meisjes te steunen, moedigt UNESCO met de campagne “# Leren stopt nooit” studenten aan om terug naar de klas te komen, als de scholen veilig heropenen.

In het wereldwijde netwerk is het geen slecht idee om grensoverschrijdend leren te bevorderen.

In het licht van de oproep van Paus Franciscus voor een arme Kerk voor de armen wordt het tijd dat katholieke onderwijzers in Azië, vooral degenen die aan religieuze congregaties verbonden zijn, samenkomen om te bekijken
hoe ze in deze crisistijd kunnen werken.

De leermethodes zijn veranderd. Dit werd versneld door de beperkingen en de noodsituaties van de pandemie.
Willen terugkeren naar het traditionele onderwijssysteem is onnodig en frustrerend.

In een regio die bekend staat voor zijn percentage vroegtijdige schoolverlaters heeft de Kerk de taak om snel op veranderingen in te spelen.
Als de Kerk hiertoe niet in staat is, worden haar instituten irrelevant en ouderwets. Dat zou haar volledige onderwijsinvestering op het spel zetten.

Bron: UCA News