H.O.E.K

Hulp aan Oost-Europese Kerken

H.O.E.K is een beweging
van mensen in Vlaanderen
met
een hart
voor de wereld.

Onze aandacht gaat vooral
naar landen met een
communistisch verleden.
Wij willen met die mensen
contact houden en
vriendschappen uitbouwen.

Informatie

H.O.E.K. stuurt tweemaal in het jaar (juni en december) een nieuwsbrief per post of per e-mail.
Op de website waar u zich nu bevindt, staat deze nieuwsbrief ook, meestal met wat uitbreiding.
Door het jaar verschijnt af en toe een nieuwsflash.
Wij hebben ook een facebookaccount.
Bent u geïnteresseerd?

Geef uw naam en adres* of uw e-mailadres* op via inschrijven of contact.

*Wij respecteren uw privacy.