H.O.E.K

Hulp aan Oost-Europese Kerken

H.O.E.K is een beweging
van mensen in Vlaanderen
met
een hart
voor de wereld.

Onze aandacht gaat vooral
naar landen met een
communistisch verleden.
Wij willen met die mensen
contact houden en
vriendschappen uitbouwen.

Geschiedenis

Start
Shanti is in 1970 gestart, de periode waarin jonge mensen kritisch
de maatschappij benaderden en oog hadden voor de problemen
in de wereld.
De inspiratie voor de naam werd in India gevonden. Daar kregen wij de sterkste impuls om ons in te zetten. Op onze vraag om de twee woorden ‘vrede’ en ‘rechtvaardigheid’ in het Hindi te vertalen, antwoordde pater K. Bulcke: vrede = SHANTI  en rechtvaardigheid = NYAYA.
In een volgende bijeenkomst werd beslist dat SHANTI het best in de mond lag.

SHANTI wordt zowel in het Hindi als het Sanskriet zo geschreven:  

Vanaf 1995
Wij wilden het gedachtengoed van Roger en de verbondenheid met de Oost-Europese kerken en vroegere Sovjetlanden verder uitdragen en bleven Shanti uitgeven.
Priester-deken Kamiel Missiaen, Moniek Inghelbrecht en Anny Vanhopplinus baanden een nieuwe weg om de visie van Roger uit te dragen.

Kamiel Missiaen Een man met een groot hart voor kleine mensen. Een praktische hulp bij het optrekken van gebouwen op heel veel plaatsen in vroegere communistische landen.
Hij stierf in september 2001. 

Van eind 2001 tot begin 2012  sloten priester Johan Hemschoote+ en
Paul Van der Auwera+ bij ons aan.
Zij brachten kennis, contacten en ervaring bij.