H.O.E.K

Hulp aan Oost-Europese Kerken

H.O.E.K is een beweging
van mensen in Vlaanderen
met
een hart
voor de wereld.

Onze aandacht gaat vooral
naar landen met een
communistisch verleden.
Wij willen met die mensen
contact houden en
vriendschappen uitbouwen.

Diversiteit en harmonie

,
Zondag 3 september 2023

Franciscus had vandaag ontmoetingen met religieuze leiders en de kleine lokale geloofsgemeenschap.
(gepubliceerd op Kerknet door Philippe Keulemans)

Paus brengt hulde aan religieuze diversiteit en harmonie
Paus Franciscus had een ontmoeting met tien religieuze leiders in het Hun-theater, dat de vorm heeft van een ger – net zoals de kathedraal van de hoofdstad. De religieuze leiders vertegenwoordigden het boeddhisme en het sjamanisme – de twee belangrijkste religies in het land – maar evenzeer de islam, het jodendom, het hindoeïsme en opvallend ook de Russisch-orthodoxe Kerk. De meeste Mongolen volgen het Tibetaans boeddhisme en vereren zijn leider, de Dalai Lama. De boeddhistische leider in Mongolië sprak over de vervolgingen waarvan zijn geloofsgenoten doorheen de jaren slachtoffer werden, zonder te vermelden wie er daarvoor verantwoordelijk is. De abt van het Daschischoiling-klooster in Ulaanbaatar, Dambajav Choijiljav, vertelde dat vrede niet zozeer het ontbreken van conflict s, maar wel bestaat uit de inzet voor een geest die de positieve omstandigheden voor vrede mogelijk maakt. De vertegenwoordiger van het sjamanisme bracht hulde aan Genghis Khan en de traditionele tolerantie van de Mongolen.
Franciscus vertelde in zijn toespraak dat de interreligieuze dialoog de onderlinge verschillen niet ongedaan kan maken.
Maar dialoog helpt wel om elkaar beter te begrijpen en kan eveneens bijdragen tot wederzijdse verrijking, aldus de paus. Hij beklemtoonde nog dat het samenzijn van de afgevaardigden van de verschillende religies op zich al een belangrijk signaal is. Het is tevens een illustratie van de diversiteit in het land en de potentiële rol die de religies kunnen vervullen in de Mongoolse samenleving en bij het tot stand brengen van wereldvrede. De gast uit Rome verwees naar zowel Boeddha als Gandhi, die ons op het pad van dialoog en ontmoeting zijn vooraf gegaan. Maar ook Jezus kan voor ons allen een broeder zijn bij onze zoektocht naar de manier waarop wij allen tot dezelfde mensheid behoren.