H.O.E.K

Hulp aan Oost-Europese Kerken

H.O.E.K is een beweging
van mensen in Vlaanderen
met
een hart
voor de wereld.

Onze aandacht gaat vooral
naar landen met een
communistisch verleden.
Wij willen met die mensen
contact houden en
vriendschappen uitbouwen.

Doel

H.O.E.K. wil mensen in Vlaanderen informeren over de inzet, positieve gebeurtenissen, maar ook problemen en noden van de bevolking en kerkgemeenschappen in Mongolië, Vietnam, Albanië, Oekraïne en andere ex-Sovjetstaten, dit op maatschappelijk, sociaal en religieus vlak.

Luisterbereidheid, respect en solidariteit vloeien over in verbondenheid en vriendschap.

Daar wordt de wereld beter van!