H.O.E.K

Hulp aan Oost-Europese Kerken

H.O.E.K is een beweging
van mensen in Vlaanderen
met
een hart
voor de wereld.

Onze aandacht gaat vooral
naar landen met een
communistisch verleden.
Wij willen met die mensen
contact houden en
vriendschappen uitbouwen.

Bosnië-Herzegovina

    DSC01072            DSC01131

Bosnië en Herzegovina

Lekker allen samen… op de markt … in het park…
en toch steken addertjes onder het gras!

De katholieken in Bosnië en Herzegovina staan onder sterke druk

Kerk in Nood internationaal meldt dat er brutaliteit heerst tegen de katholieke Kroaten in Bosnië en Herzegovina.
Dit geweld wordt veroorzaakt door een radicale islamitische ideologie die door buitenlandse huurlingen het land binnengebracht werd.

De drie etnische groepen (Bosniërs, Serviërs en Kroaten) hebben er op papier dezelfde rechten, maar interne spanningen en de invloed van het buitenland hebben ongelijkheden veroorzaakt.
De islamitische Bosniërs richten zich op de moslimwereld, de orthodoxe Serviërs zoeken steun bij Rusland en de katholieke Kroaten kijken naar Europa.

DSC01079
DSC01090
Fransicanerkerk

Op de dag van vandaag zijn nog vele Kroatische dorpen, die tijdens de burgeroorlog vernield werden, onbewoond.
Als de Kroaten na het officiële einde van de oorlog naar hun thuisdorpen terugkeerden, vielen zij ten offer van terreuraanslagen door islamitische extremisten.

Een bijkomend probleem is de discriminatie van katholieken die in het burger- en religieus leven van Bosnië en Herzegovina willen terugkeren. Islamitische gemeentes hebben na de oorlog al hun bezittingen teruggekregen; terwijl de kerkelijke eigendommen van de katholieken nog steeds niet teruggegeven zijn. Uitspraken van het Europees Gerechtshof voor Mensenrechten hebben daar niets aan veranderd.

Jonge katholieke Kroaten hebben een groot wantrouwen tegenover de rechtsstaat en de hoge werkloosheid. Dit is de hoofdreden waarom zij massaal uit het land wegtrekken. Volgens kardinaal Vinko Puljic, de aartsbisschop van Sarajevo, verlaten er jaarlijks tot 10 000 katholieken Bosnië en Herzegovina. Vóór de oorlog woonden er in Sarajevo 35 000 Kroaten, nu nog slechts de helft.
Het aantal inwijkelingen uit Turkije en de Golfstaten is daarentegen snel gestegen.

De toenemende radicalisering roept ook binnen de moslimgemeentes bezorgdheid op. Stipe Odak van de faculteit theologie en godsdienstwetenschappen aan de universiteit van Leuven meldt dat er een organisatorische en ideologische strijd begonnen is tegen de geïmporteerde radicale moslimgroepen. Ze werden voor de keuze gesteld: ofwel integreren ze zich in de bestaande Bosnische islamgemeenschap, ofwel houdt de groepering op te bestaan. Tot nu toe heeft dit geen resultaat.
De idee van een Arabisch bolwerk in het westen, dat door een buitenlandse fundamentalistische ideologie geïnspireerd wordt, staat een toetreding van Bosnië en Herzegovina tot de Europese Unie danig in de weg.

Het is duidelijk dat enkel dialoog een gezamenlijke toekomst kan creëren. Professor Dzemaludin Latic van de universiteit voor islamwetenschappen in Sarajevo zegt hierover: “We moeten over onze angsten spreken. De katholieke Kroaten moeten de pijn en de angst van de Bosniërs verstaan en wij, Bosniërs, moeten ons als meerderheid kunnen indenken in de gevoelens van de Kroaten die het land verlaten.”

(Bronnen: Kirche in Not International, kap/red Erzdiözese Wien)