Warning: Use of undefined constant HTTP_USER_AGENT - assumed 'HTTP_USER_AGENT' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/monievg5/domains/hoek.tk/public_html/templates/jsn_epic_free/index.php on line 1
Boekrecensie 16

klaar boven midden

 


H.O.E.K. is een beweging 
van mensen in Vlaanderen met een hart voor de wereld!
Onze aandacht gaat vooral naar landen met een communistisch verleden. 

Wij willen met die mensen contact houden en vriendschappen uitbouwen.

Een groene draad van hoop

 

'Geduld met God' is de titel van het boek van de Tsjechische priester, theoloog, filosoof en psycholoog
Tomáš Halik. 

In 2014 ontving hij de Templeton-prijs, ook de ‘Nobelprijs voor religie’ genoemd. Tomáš Halik kreeg deze prijs om zijn inzet voor godsdienstvrijheid onder het communistische regime, en zijn inspanningen ter bevordering van de dialoog tussen de verschillende godsdiensten en met niet-gelovigen op internationaal vlak. Hij behoort tot de vooraanstaande Rooms-katholieke intellectuelen van Oost-Europa.

                                                                        9200000022801934

 

Tomáš Halik
Geduld met God
Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven.
Uitgeverij: Boekencentrum Zoetermeer
2014
192 blz

 

Tomáš Halik was tijdens de eerste week van maart in ons land op uitnodiging van de Commissie van Bisschoppenconferenties van de Europese Unie (COMECE). Hij sprak de Europese bisschoppen toe n.a.v. hun overleg over de vluchtelingencrisis in Europa.

Tsjechië, het land waar de auteur geboren is en woont, geldt als een van de meest atheïstische landen ter wereld. Het debat over de teruggave van kerkgoederen na het communisme duurde in vergelijking met andere dergelijke landen het langst.
Tomáš heeft in de jaren zeventig zijn priesterwijding in het geheim in het buitenland ontvangen. Want in zijn thuisland werd kerk en godsdienst al enkele decennia onderdrukt en vervolgd. Zelfs zijn moeder, bij wie hij woonde, wist niet af van zijn priester zijn. Elf jaar heeft hij zijn priesterambt uitgeoefend in de illegaliteit, in de ondergrondse kerk. Zo zijn in het boek de linken met zijn eigen leven en land om de hedendaagse situatie van religie, geloof en kerk te begrijpen, heel interessant.

Geduld met God draagt de ondertitel ‘Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven’. Hij gebruikt als uitgangspunt de twijfelende en zoekende Zacheüs. Deze figuur gaat mee door het boek en helpt hem om de houding van, en de verhouding tussen gelovigen en niet-gelovigen, twijfelaars, zoekers, atheïsten en anders gelovigen te duiden. Tomáš Halik hanteert een grote ruimdenkendheid naar hen, van allen kunnen we leren…, ze kunnen een hulp zijn om ‘de weg van de Heer voor te bereiden’. Maar bij hen ligt het laatste woord niet.
Tomáš Halik gaat het gesprek aan met grote namen, gelovigen en ongelovigen als Paulus, Nietzsche, Thérèse van Lisieux,... aan deze laatste wijdt hij zelfs een volledig hoofdstuk. Boeiend. Ik vond hier o.a. een nieuwe manier om deze personen te plaatsen.
In dit boek krijgen wij een speciale sleutel om de Schrift en de christelijke verkondiging opnieuw te begrijpen: “ … in het perspectief van onze diepe solidariteit met religieuze zoekers, of met hen die ‘van de andere kant’ Gods verborgenheid en transcendentie beleven. Jezus’ boodschap horen ‘met de oren van Zacheüs’! Naar hem kijken vanuit het gezichtspunt van Zacheüs’ afstand en schuilplaats – dat echter ook een plaats van waarneming en verwachting is.”

Deze schrijver en bruggenbouwer tussen levensbeschouwingen laat ons ervaren dat geloof nooit vanzelfsprekend kan zijn en dat dit vroeger ook zo niet was. Hij komt op voor een kerk die solidair is met de tijdgenoten, met de huidige wereld en haar problemen. Hij en wij hebben deze klanken ook gehoord in het tweede Vaticaans Concilie (1962 -1965). Het gaat om diep luisteren naar de wereld en geen oppervlakkige aanpassing. Uiterst hedendaagse problematieken als de vluchtelingen, het terrorisme… ziet hij als een appèl.
Hij schrijft: “Christus blijft altijd verrassen…”, zo ook het boek en toch ook weer niet. Er weeft zich een groene draad door van hoop voor zij die zich openstellen voor de Heer en de wereld met kleinen en zwakken. Ieder hoofdstuk is rijk aan gedachten hieromtrent en bezit toch een eigenheid waardoor het op zichzelf kan gelezen worden. Geduld met God kan echt onze horizonten verruimen om te geloven vandaag.

Het boek Geduld met God wacht op jou!

 

 

Bij het begin van het boek staan uitspraken van Augustinus, Thérèse van Lisieux,
Simone Weil en Adel Bestavros. 
 
Ik koos voor jullie:

Geduld met anderen is liefde,
geduld met jezelf is hoop,
geduld met God is geloof.

Adel Bestavros

 

 

 

Website created by H.O.E.K.